3. aprīlis

11:00 meditācija
12:00 pārrunas
13:00 pusdienas (zupa)