28. aprīlī - Baltā svētdiena

11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu, abās valodās (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)

14:00 Autorkoncerts atzīmejot Tālivalda Ķēniņa simtgadi un Toronto Latviešu Koncertapvienības 60 gadus. 
... ieeja pret ziedojumiem no $20 par labu XV Latviešu Dziesmu un Deju svētkiem Kanadā.