Dievkalpojumi vasarā

  Dziesmu Svētkus kuplinās ekumēnisks dievkalpojums sv. Jāņa baznīcā, 7. jūlijā, pl. 10.00.


  Īpašie viesi: archibīskape Lauma Zušēvica, māc. Pauls Barbins (Klīvlanedes latviešu baptistu draudze). Sprediķos diakons Imants Miezis no Īrijas, kā arī piedalīsies Toronto un apkātnes mācītāji. Dziedās Ogres koris no Latvijas un
Sv. Jāņa draudzes ansamblis. Pēc dievkalpojuma sadraudzības kafijas galds.


Visi laipni aicināti!
Lai Kungs tiek godāts ar dziesmām un gavilēm!

 

14.jūlijā Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem (5th Sunday after Pentecost)

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā. (Kafijas galds)

21. jūlijā Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem /

6th Sunday after Pentecost

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā.

(Kafijas galds nebūs)

Pēcpusdienā svētbrīdis Saulainē –

Bērnu nometnes atklāšana

28. jūlijā Septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / 7th Sunday after Pentecost

11:00 DIEVKALPOJUMS SAULAINĒ, kā arī

baznīcā Sv. Andreja draudzes izkārtojumā. (Kafijas galds būs)

4. augustā Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / 8th Sunday after Pentecost

11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā. Kafijas galds.

11. augustā Devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / 9th Sunday after Pentecost

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā. Kafijas galds.

18. augustā Desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / 10th Sunday after Pentecost

11:00 DIEVKALPOJUMS

vada Prāv. emer. I. Kuplēna-Ewart

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā. Kafijas galds.

18. augustā Vienpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / 11th Sunday after Pentecost

11:00 DIEVKALPOJUMS

25. augustā Vienpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / 11th Sunday after Pentecost

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā. Kafijas galds.