28. aprīlī - Baltā svētdiena

11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu, abās valodās (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)