27. martā

11:00 Meditācija (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)
12:00 Pārrunas
13:00 Pusdienas (silta zupa)