25. decembrī - Kristus piedzimšanas svētki - Ziemassvētki

11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)