24. jūnījā - Piektā svēdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)

Sidrabenē 11:00 Dievkalpojums abās valodās brīvdabas baznīcā