24. februārī - Epifānijas 7. svētdiena

11:00 Dievkalpojums (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)
- Pēc dievkalpojuma Sv. Andreja draudzes gadskārtejā pilnsapulce

14:00 Latviešu Centrā "Reliģiska pēcpusdiena"