23. decembrī - Adventa ceturtā svētdiena

11:00 Dievkalpojums (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)
Pēc dievkalpojuma kafījas galds