Sveiciens visiem, kas ar prieku pulcējas Saulainē! Šajā vasarā Saulainē notiek bērnu nometne, kura tiks atklāta ar svētbrīdi 15. jūlijā, pl. 14.00. Esiet arī aicināti piedalīties Saulaines dievkalpojumā 22. jūlijā pl. 10.00!

https://www.saulaine.com/english/facilities

22. jūlijā - Baznīcā

11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā) vadīs prāv. emer. Ivars Gaide
...nebūs kafījas galds.