21. aprīlī - Kristus Augšamcelšanās Svētki

7:00 Dievkalpojums (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)

8:30 Lieldienu brokastis, abu dāmu komiteju izkārtojumā - visi aicināti piedalīties

10:30 Lieldienu rīta dievkalpojums (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā) Dziedās Vokālais Ansamblis