20. martā

11:30 meditācija (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)
12:00 Pārrunas
13:00 pusdienas (silta zupa)