18. novembrī - Divdesmit sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem Valsts svētki

11:00 Eikumenisks dievkalpojums (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)
Pēc dievkalpojuma kafijas galds.