19. maijā - Lieldienu laika piektā svētdiena

11:00 Dievkalpojums (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)