17. martā - Gaveņa 2. svētdiena

11:00 Dievkalpojums (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)
- pēc dievkalpojuma, apm. 12:45, Sv. Jāņa draudzes gadskārtejā pilnsapulce

14:00 Latviešu Centrā "Reliģiska pēcpusdiena"