17. jūnījā - Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu baznīcā (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)

Saulainē dievkalpojums plks.11:00 - pēc brokastīm.