17. februārī - Epifānijas laika pēdējā svētdiena

9:00 Bibeles diskusiju grupa satiekas
11:00 Dievkalpojums (Sv. Jāņa draudzes izkartojumā)