2. decembrī - Adventa pirmā svētdiena

9:00 Diskusīju grupa satiekās pārrunāt Pāvila vēstuli Galatiešiem (notiek angļu valodā)

11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)
Pēc dievkalpojuma kafijas galds.