15. jūlijā - Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 Dievkalpojums (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)
... nebūs kafījas galds

SAULAINES BĒRNU NOMETNES ATKLĀŠANA
14:00 Svētbrīdis Saulainē