13. martā

11:30 meditācīja (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)
12:00 pārrunas
13:00 pusdienas (zupa)