10. martā - Gaveņa 1. svētdiena

11:00 Dievkalpojums (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)