10. jūnījā - Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)