1. jūlijā - Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 Dievkalpojums (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)
.... jūlija mēnesī kafījas galds nebūs.