Nākamie dievkalpojumi

29. jūlijā - Desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 Dievkalpojums (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)
... nebūs kafījas galds.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

5. augustā - Vienpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 Dievkalpojums (Sv. Jāņa draudzes izkartojumā)
..... pec dievkalpojuma būs kafījas galds

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

12. augustā - Divpatsmitā svetdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 Dievkalpojums (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

19. augustā- Trīspatsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 Dievkalpojums (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā) Vadīs prāv. emer. F.T. Kristbergs
.... kafījas galds pēc dievkalpojuma

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

26. augustā - Četrpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 Dievkalpojums (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā) vada prāv. emer. Ivars Gaide

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2. septembrī - Piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 Dievkalpojums (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

9. septembrī - Kapu svētki Toronto

11:00 Dievkalpojums York kapsētā (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

16. septembrī - Septiņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 Dievkalpojums Sv. Jāņa baznīcā (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)

- ari notiek RUDENS SVĒTKI SAULAINĒ ar svētbrīdi