Nākamie dievkalpojumi

27. maijā - Trīsvienības svētki

11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

3. jūnījā - Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

9:00 Bībeles diskusījas grupa satiekās lasīt Psalmus lietojot lectio divina metodi (angļu valodā)

11:00 Dievkalpojums ar Dievgaldu (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)
Pēc dievkalpojuma kafījas galds un atvadīšanās no dievnama apkopeja Andra Zvirbūļa kurs dodās uz Latvīju, pensijā.
13:00 Sv. Jāņa draudzes Padomes sēde

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

10. jūnījā - Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

17. jūnījā - Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu baznīcā (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)

Saulainē dievkalpojums plks.11:00 - pēc brokastīm. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

24. jūnījā - Piektā svēdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)

Sidrabenē 11:00 Dievkalpojums abās valodās brīvdabas baznīcā