Nākamie dievkalpojumi

28. aprīlī - Baltā svētdiena

11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu, abās valodās (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)

14:00 Autorkoncerts atzīmejot Tālivalda Ķēniņa simtgadi un Toronto Latviešu Koncertapvienības 60 gadus. 
... ieeja pret ziedojumiem no $20 par labu XV Latviešu Dziesmu un Deju svētkiem Kanadā.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Galdauts

5. maijā - Lieldienu laika trešā svetdiena

9:00 Bībeles diskusīju grupa satiekās pārrunāt "Mīli citus kā Kristus mīleja Tevi", ludzu izlasīt Jāņa 1. vēstuli, 1. un 2. nod.

11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)

Pēc dievkalpojuma BALTĀ GALDAUTU SVĒTKI.

Pulcēsimies pie baltiem galdautiem !
Lieldienu laiks ir gaišs un balts laiks arī baznīcā, kad neilgi pēc Baltās svētdienas seko ģimenes diena,
2019.g. 5. maijā Sv. Jāņa baznīcā pēc dievkalpojuma. (ap 12.30pm) Sanāksim kopā pie viena galda kā draudze un ģimene, veci un jauni, svētdienas solas bērni; Vecmāmiņas un mazbērni!
Aicinām, ja iespējams, ņemt līdzi
groziņu, baltu galdautu vai mutautiņu.
Piedzīvosim kopības un piederības sajūtu!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

12. maijā - Lieldienu laika ceturtā svētdiena

11:00 Dievkalpojums abās valodās ar dievgaldu (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

19. maijā - Lieldienu laika piektā svētdiena

11:00 Dievkalpojums (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

26. maijā - Lieldienu laika sestā svētdiena

11:00 Iesvētes dievkalpojums ar dievgaldu (abu draudžu izkārtojumā)