Nākamie dievkalpojumi

1. jūlijā - Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 Dievkalpojums (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)
.... jūlija mēnesī kafījas galds nebūs.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

8. jūlijā - Septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 Dievkalpojums (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)
... nebus kafījas galds.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

15. jūlijā - Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 Dievkalpojums (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)
... nebūs kafījas galds

SAULAINES BĒRNU NOMETNES ATKLĀŠANA
14:00 Svētbrīdis Saulainē 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sveiciens visiem, kas ar prieku pulcējas Saulainē! Šajā vasarā Saulainē notiek bērnu nometne, kura tiks atklāta ar svētbrīdi 15. jūlijā, pl. 14.00. Esiet arī aicināti piedalīties Saulaines dievkalpojumā 22. jūlijā pl. 10.00!

https://www.saulaine.com/english/facilities

22. jūlijā - Baznīcā

11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā) vadīs prāv. emer. Ivars Gaide
...nebūs kafījas galds.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

29. jūlijā - Desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 Dievkalpojums (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)
... nebūs kafījas galds.