Nākamie dievkalpojumi

Dievkalpojumi vasarā

  Dziesmu Svētkus kuplinās ekumēnisks dievkalpojums sv. Jāņa baznīcā, 7. jūlijā, pl. 10.00.


  Īpašie viesi: archibīskape Lauma Zušēvica, māc. Pauls Barbins (Klīvlanedes latviešu baptistu draudze). Sprediķos diakons Imants Miezis no Īrijas, kā arī piedalīsies Toronto un apkātnes mācītāji. Dziedās Ogres koris no Latvijas un
Sv. Jāņa draudzes ansamblis. Pēc dievkalpojuma sadraudzības kafijas galds.


Visi laipni aicināti!
Lai Kungs tiek godāts ar dziesmām un gavilēm!

 

14.jūlijā Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem (5th Sunday after Pentecost)

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā. (Kafijas galds)

21. jūlijā Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem /

6th Sunday after Pentecost

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā.

(Kafijas galds nebūs)

Pēcpusdienā svētbrīdis Saulainē –

Bērnu nometnes atklāšana

28. jūlijā Septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / 7th Sunday after Pentecost

11:00 DIEVKALPOJUMS SAULAINĒ, kā arī

baznīcā Sv. Andreja draudzes izkārtojumā. (Kafijas galds būs)

4. augustā Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / 8th Sunday after Pentecost

11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā. Kafijas galds.

11. augustā Devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / 9th Sunday after Pentecost

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā. Kafijas galds.

18. augustā Desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / 10th Sunday after Pentecost

11:00 DIEVKALPOJUMS

vada Prāv. emer. I. Kuplēna-Ewart

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā. Kafijas galds.

18. augustā Vienpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / 11th Sunday after Pentecost

11:00 DIEVKALPOJUMS

25. augustā Vienpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / 11th Sunday after Pentecost

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā. Kafijas galds.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Galdauts

5. maijā - Lieldienu laika trešā svetdiena

9:00 Bībeles diskusīju grupa satiekās pārrunāt "Mīli citus kā Kristus mīleja Tevi", ludzu izlasīt Jāņa 1. vēstuli, 1. un 2. nod.

11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)

Pēc dievkalpojuma BALTĀ GALDAUTU SVĒTKI.

Pulcēsimies pie baltiem galdautiem !
Lieldienu laiks ir gaišs un balts laiks arī baznīcā, kad neilgi pēc Baltās svētdienas seko ģimenes diena,
2019.g. 5. maijā Sv. Jāņa baznīcā pēc dievkalpojuma. (ap 12.30pm) Sanāksim kopā pie viena galda kā draudze un ģimene, veci un jauni, svētdienas solas bērni; Vecmāmiņas un mazbērni!
Aicinām, ja iespējams, ņemt līdzi
groziņu, baltu galdautu vai mutautiņu.
Piedzīvosim kopības un piederības sajūtu!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

12. maijā - Lieldienu laika ceturtā svētdiena

11:00 Dievkalpojums abās valodās ar dievgaldu (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

19. maijā - Lieldienu laika piektā svētdiena

11:00 Dievkalpojums (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

26. maijā - Lieldienu laika sestā svētdiena

11:00 Iesvētes dievkalpojums ar dievgaldu (abu draudžu izkārtojumā)