Vasarā Saulainē notiek ne tikai bērnu nometne, bet visi aicināti uz dievkalpojumu svētdienā, 28. jūlijā. pl. 11.00.
Kopā pateiksimies Dievam kā Radītājam!

We invite everyone to join us in Saulaine worship service on July 28th, 11.00 AM Let us celebrate our God as Creator!

 

zvans

 

28. jūlijā - Septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 Dievkalpojums baznīcā.

(prāv. emer. Ivars Gaide)

(Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)

Pēc dievkalpojuma: kafijas galds

 

4. augustā – Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu

(Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)

Pēc dievkalpojuma: kafijas galds 


St. John's Latvian Lutheran Cross

Accessibility

St. John's Ev.-Lutheran Latvian Church of Toronto is fully accessible including the sanctuary, the lower halls and washrooms. An elevator is available from a door off Poplar Plains Ave, connecting the sanctuary and lower halls. If you wish to use the church's elevator press the accessibility button on the post in front of the glass doors of the elevator vestibule.

This website conforms to accessiblity standards AODA / WCAG 2.0 AA.

   St. Johns Accessible Entrance